Coördinator bij het Gemeenschappelijk sociaal restaurant

17 juli 2019

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de conventie die het OCMW en de vzw les amis du resto du cœur de Saint-Gilles bindt, is het doel van de coördinator van het gemeenschappelijk sociaal restaurant divers :
1. De werking van een sociaal restaurant verzekeren door een voedselhulp in de vorm van maaltijden en voedselpakketten te garanderen ;
2. Een antwoord op het gebied van de problematieken van Sint-Gillis inzake grote hulpbehoevendheid verzekeren, ondermeer door het aanbieden van een specifieke dienst tijdens de winterperiode ;
3. Een gemeenschappelijke gezellige wijkplaats leiden, ondermeer door de ontwikkeling van projecten in verband met de sociale cohesie en de cultuur ;
4. De sociale en socioprofessionele integratie begeleiden door de aangepaste omkadering van een publiek in moeilijkheden in een context van werken en sociale economie ;
5. Op een zelfstandige wijze of in partnerschap nieuwe initiatieven ontwikkelen en testen in verband met en in aanvulling van de hierboven beschreven opdrachten.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE
Met de hulp van een staf van 4 personen onder zijn/haar direct gezag, bestaande uit :
• Een maatschappelijk werker (M/V)
• Een administratief lid (M/V)
• Een kok (M/V)
• Een zaalchef (M/V)
Als opdracht heeft de coördinator de goede werking van een team van een vijftien-tal werkers (permanente, in socioprofessionele integratie en vrijwilligers) met het oog op het behalen van de doelen van de dienst.

ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Als zijnde coördinator :
• Het team managen (alle statuten gemengd) ondermeer door de organisatie en het leiden van teamvergaderingen op regelmatige basis ;
• Supervisie van het administratieve personeelsbeheer ;
• Neemt als gast deel aan de vergaderingen van de bestuursraad (BR) van de vzw voor de punten waarvoor de aanvraag gedaan werd ;
• Houdt toezicht op de staff bij de opdrachten van de SPI van de Resto en handelt als voorgestelde interface met het OCMW voor de werknemers in integratie ;
• Zorgt voor de goede werking in het netwerk van het Gemeenschappelijk sociaal restaurant door de deelname aan (of de vertegenwoordiging bij) de relevante vergaderingen voor het behalen van de doelen ;
• Houdt toezicht op en evalueert het werk van/en de maatschappelijk werkers(sters) inzake de kwaliteit van het sociale werk en het respecteren van de instructies van de BR en voor het behalen van de opdrachten die specifiek voor de functie zijn ;
• Houdt toezicht op en evalueert het werk van de kok, de zaalchef en het administratief lid voor het behalen van de opdrachten die specifiek voor de functies zijn ;
• Beheert of superviseert het managen van de verschillende projecten van de Resto ;
• Verzekert de opvolging van het werkingsbudget en geeft verslag uit aan de BR indien nodig ;
• Neemt deel aan het zoeken naar fondsen (subsidies, sponsoring, partnerschap) voor de vzw in het kader van de middelen nodig voor het behalen van de doelen ;
• Ondersteunt de beheerder van de vzw ten opzichte van de federatie van de Restos Du Coeur van België, zorgt voor een goede communicatie tussen de entiteit en de federatie ;
• Houdt toezicht op de goede organisatie van de externe evenementen van de Resto (zichtbaarheid en/of fondsophaling) na goedkeuring van de BR of de directeur ;
• Neemt samen met de BR en de hiërarchie van het OCMW deel aan het bijdragen aan nadenken over de organisatie van de Resto en de middelen om de verschillende opdrachten te vervullen.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor of gelijkwaardig

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Beheersing van één van beide landstalen (FR of NL) en basiskennis van de andere landstaal. De kennis van bijkomstige talen is een pluspunt ;
• Kennis inzake de structuur en de werking van een vzw (BR en AB) en van zijn wetgeving.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Capabel zijn om in teamverband en zelfstandig te werken ;
• Vaardigheden en ervaring in projectbeheer, en vooral specifiek inzake gesubsidieerde projecten ;
• Vaardigheden en ervaring in het beheren van een ploeg ;
• Een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen is een pluspunt : SPI, sociale nooddienst, dienst van sociale cohesie, horeca ;
• Willen werken in een organisatie ten dienste van en in contact met een hulpbehoevend publiek ;
• Willen werken in een multicultureel milieu ;
• Capaciteit om de sociale prioriteiten in verband met de opdrachten van de vzw te garanderen,dit door verder te werken aan de professionalisering van de organisatie ;
• Stressbestendig ;
• Kennis inzake de standaard informaticamiddelen.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : respect, beleefdheid, capaciteit om te dialogeren, kalmering van conflicten.
• Ten opzichte van de collega’s : respect, beleefdheid, in teamverband werken, solidariteit, onderlinge hulp, hoffelijkheid.
• Ten opzichte van het werk : striktheid, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en betrokkenheid bij de toegewezen taken, stressbestendigheid.

CBD 1 jaar, hernieuwbaar in COD, voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 16.08.2019 naar het volgend adres : job7 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 119" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.