Integratiemedewerker in de Herbronningsruimte (m/v)

Integratiemedewerker in de Herbronningsruimte (m/v)

28 juli 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
In het kader van de activiteiten van het departement volwassenenpreventie heeft de tewerkstellingssector als opdracht om elke persoon die financieel geholpen wordt door het OCMW de mogelijkheid te bieden om volgens de beste voorwaarden toegang te verkrijgen tot de arbeidsmarkt.
In de tewerkstellingssector heeft de herbronningsruimte de begeleiding op gebied van sociale hermobilisatie als doel.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
Gebruik makend van de aangepaste sociale werkwijzen verzekert de integratiemedewerker de individuele en/of collectieve begeleiding van het publiek dat door het OCMW financieel gesteund wordt. Hierbij luistert, dialogeert, informeert, oriënteert, ondersteunt en begeleidt hij/zij de mensen bij hun proces van integratie.

Zijn/haar hoofdactiviteiten zijn de volgende :
• De individuele en/of collectieve socioprofessionele begeleiding van het publiek verzekeren ;
• De administratieve en institutionele opvolging van de dossiers verzekeren ;
• Bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties van de activiteiten van de dienst.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Bachelor maatschappelijk assistent(e)
• Bachelor assistent(e) in psychologie
• Getuigschrift van hoger onderwijs van adviseur in socioprofessionele integratie

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• Over professionele ervaring in een OCMW en/of in socio-professionele integratie;
• Beheersing van Frans / Nederlands.

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• Zin voor onthaal en relationele geschiktheid voor een gevarieerd publiek ;
• Capaciteit om individuele gesprekken te houden, een vertrouwensrelatie aan te gaan, te luisteren en te herformuleren ;
• Capaciteit om groepen te animeren ;
• Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens hun project ;
• Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen ;
• Schriftelijke capaciteit ;
• Capaciteit om relevante informatie efficiënt op te zoeken en door te sturen ;
• Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
• Beheersing van informaticamiddelen (Word, Excel, Outlook, enz…)
• Actief luisteren en dialogeren ;
• Respect voor de procedures en de hiërarchische structuur ;
• Zin voor synthese ;
• Zin voor initiatief en anticipatie ;
• Handelen met integriteit en professionalisme ;
• Capaciteit om in groep en netwerk samen te werken ;
• Zelfbeheersing en stressbestendig ;

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid zin voor onthaal ;
• Ten opzichte van de collega’s : teamgeest, zin voor samenwerking, solidariteit ;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, zelfstandigheid, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgericht.

VVC (moederschapsrust),voltijds

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 21.08.2020 te sturen naar het volgend adres :
job2 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 168" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.