Verantwoordelijke Back Office

13 augustus 2019

DOELSTELLING VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Binnen het Departement Maatschappelijk Welzijn verzorgt het Backoffice-team van een twaalftal werknemers de administratieve en operationele ondersteuning van de Algemene Sociale Dienst en van andere diensten binnen het departement. Dit omvat: de invoer van voorstellen, opmaak en controle van betalingslijsten, terugvordering van de POD Maatschappelijke Integratie, controle en betaling van medische facturen en de link met zorginstellingen.

DOELSTELLING EN ALGEMENE TAKEN VAN DE FUNCTIE
• U houdt toezicht op de cel voor Invoer en op de Medische cel bij de uitvoering van hun doelstellingen.
• In de sociale software verzekert u de invoerprocedures van de aanvragen die afkomstig zijn van andere diensten binnen het centrum.
• U houdt toezicht op de terugvorderingsprocedures bij de POD Maatschappelijke Integratie. Meer specifiek zorgt u ervoor dat de subsidie-instanties de gegevens en de verschillende elektronische formulieren ontvangen.
• U staat de directeur van de Maatschappelijke Werking bij bij de opvolging van de inspecties van de POD Maatschappelijke Integratie.
• U bent verantwoordelijk voor de operationele links met de gezondheidsinstellingen en met de zorgverleners op het vlak van de facturatie en van de betalingsopvolging van de facturen, meer bepaald in de opvolging van de IRIS-overeenkomsten.
• U zorgt ervoor dat de medische procedures en de invoerprocedures up-to-date blijven. Hiervoor controleert u OCMW-gerelateerde vragen vanuit een wetgevend standpunt.
• U ontwikkelt monitorings- en beheerstools voor de verantwoordelijkheden van de directeur van de Maatschappelijke Werking en stelt deze ter beschikking van de directeur en van de andere departementsdiensten.
• Voor een vlotte uitvoering van de betalingen en van de vorderingen verzorgt u de interface met de boekhouding en met de vorderingsdienst van het centrum.
• U evalueert regelmatig de juiste werklastverdeling van de teams, in functie van de doelstellingen van de dienst en van de evolutie van de procedures.
• U organiseert financiële controles (betaalde en geweigerde facturen) en controles van ontvangsten op elk domein (beheer van medische kosten, RMI-vordering, terugbetaling van art60, ...)
• U coördineert het archiefbeheer van de Backoffice-dienst

FUNCTIEPROFIEL
Vereist diploma: enkel personen met volgende diploma’s zullen worden weerhouden:
• Bachelor beheer, financiën, economie, recht of administratie.

Kennis (theorie, reglementeringen, ...):
• U kent de principes van interventie en sociale begeleiding.
• Grondige kennis van de OCMW-wetgeving.
• Grondige kennis van de wetgeving rond sociale zekerheid.
• Kennis van de gezondheidsmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Competentie op het vlak van teambeheer en management.

Praktische / technische competenties (informatica, procedures, ...):
• Kennis van de algemene organisatie van het OCMW en van de functioneringsprincipes.
• Kennis van de administratieve procedures die ontwikkeld zijn binnen het Departement Maatschappelijk Welzijn en de Algemene Sociale Dienst.
• Goede kennis van kantoorsoftware en van de sociale software NH.
• Een tweede landstaal machtig zijn is een pluspunt

Waarden:
-  U getuigt van respect en vriendelijkheid ten opzichte van elke persoon
-  U beschikt over luisterend vermogen, zin voor dialoog en voor conflictbeheer
-  U kunt in team werken en bent solidair, hulpvaardig en hoffelijk
-  U bent communicatief, adviserend, begeleidend
-  U beheert de interventiemethodes om moeilijke of geblokkeerde situaties te helpen oplossen voor het publiek
-  U beschikt over leidinggevende vaardigheden en bent in staat om de teams van maatschappelijke werkers op te leiden - begeleiden - motiveren en coachen
-  U bent organisatorisch sterk, kunt taken goed beheren en gaat structureel te werk
-  U werkt nauwgezet en beschikt over verantwoordelijkheidszin
-  U werkt autonoom en wijdt u volledig aan de toevertrouwde taken

Voltijds COD

Solliciteren :
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 30/08/2019 naar het volgend adres :
job15 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 122" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.