Administratief assistent in Back Office

Administratief assistent in Back Office

14 juli 2020

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
-  Een administratieve ondersteuning aan de sociale dienst verzekeren ;
-  De verbinding tussen de diensten van de boekhouding, de ontvangerij en terugvordering vormen ;
-  De subsidiëring van de financiële hulp en de sociale hulp verzekeren.

OPDRACHT EN ALGEMENE TAKEN VAN DE FUNCTIE
• - Administratief werk uitvoeren dat bestaat uit vergaren, nakijken, rangschikken, encoderen, behandelen, aanpassen en opsturen van schriftelijke en/of mondelinge informatie op manuele en/of via een aangepast middel (programma) ;
-  De sleutelelementen van een factuur opmerken om de belangrijkste inhoud ervan te begrijpen, de informatie en documenten controleren : onderwerp, bestaan van dubbels, ontbrekende informatie ;
-  De facturen van ziekenwagentransport van de gebruikers van de dienst “Collectief Violette” behandelen volgens de regels, normen en procedures ;
-  Informeren, documenteren en opvolging van de enquêtes van de CAAMi ivm de ziekte- invaliditeitsverzekering in het buitenland ;
-  Een aanvraag van informatie / documentatie over de facturen analyseren : het begrijpen en herplaatsen in de context ;
-  De aard van de gegevens op de facturen identificeren om de encodage van de gegevens uit te voeren (cijfers, administraitef…)
-  De encodage van gegevens invoeren met het oog op de betaling van de gewone en bijkomende bijdragen van het ziekenfonds ten voordele van de gebruikers ;
-  De encodages van de ART 60 dossiers ;
-  De terugbetalingen voor de ART 60 dossiers uitvoeren ;
-  De permanentie van het requisitoire loket doen ;
-  De procedures eigen aan de medische hulp toepassen ; De aanvragen van de gebruikers antwoorden ;
-  De relevante elementen van een mondelinge boodschap overbrengen met behulp van het computerprogramma ;
-  Coherente taken …

FUNCTIEPROFIEL
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
• Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Vaardigheden :
-  Transversale methodologische vaardigheden : aanpassingsvermogen en zelfstandigheid. De capaciteit om op een passende methodologische wijze te reageren op de gevraagde taken en op de veranderingen die mogelijk opkomen en op een zelfstandige wijze oplossingen te vinden ;
-  Transversale sociale vaardigheden : sociabiliteit. Over de capaciteit beschikken om in teamverband samen te werken volgens de communicatiemethodes en de passende samenwerking ;
-  Transversale bijdragende vaardigheden : de verantwoordelijkheid en de deelname. Over de capaciteit beschikken om zijn/haar verantwoordelijkheden op zich te nemen en zelf te beslissen alsook de capaciteit om op een opbouwende manier bij te dragen aan zijn/haar professioneel milieu.

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
• - Kennis inzake de algemene organisatie en de werkingsprincipes van een OCMW ;
-  Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
-  Kennis inzake de RIZIV reglementering in verband met de ziekte-invaliditeitesverzekering ;

Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
• - Een goede kennis inzake het MediPrima systeem in een pluspunt.

Waarden :
• Ten opzichte van het publiek : luistervaardigheid, empathie, goede communicatie, pedagogie ;
• Ten opzichte van de collega’s : teamspirit, solidariteit, zin voor samenwerking, beleefdheid ;
• Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, pro-activiteit, zelfstandigheid, flexibiliteit, striktheid, initiatief, discretie, loyaliteit, respect voor het beroepsgeheim, zin voor verantwoordelijkheid.

CBD 6 maand, hernieuwbaar in COD, voltijds

Solliciteren :
Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief te sturen vóór 31/07/2020 naar het volgend adres :
job10 cpasstgilles.irisnet.be
met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 164" aub.
Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.